LEARN MORE

SOUKROMÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Milada Fixová

speciální pedagog, školní logoped

Připravte svým dětem klidný a bezstarostný vstup do školy.

Click Here to Add a Title

Pomozte svým dětem se správnou artikulací jednotlivých hlásek a zbavte je ostychu komunikovat. Časté a řádné logopedické cvičení vede k zrychlení nápravy vadných hlásek a především k jejich používání v běžné řeči.


Naučte se rozvíjet všechny schopnosti a dovednosti vašich dětí potřebné k úspěšnému zvládání školních povinností.

Kvalitní přípravou tak předejdete možným těžkostem v průběhu školní docházky.