Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


LEARN MORE

 ODBORNÁ KVALIFIKACE

Univerzita  Palackého, Olomouc

Pedagogická fakulta

Obor: Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

Státní zkoušky: Logopedie, Surdopedie, Psychopedie

Kvalifikace pro :  Základní školy - 1. stupeň
                              Základní školy praktické a speciální - 1. a 2. stupeň


Dvouleté studium učitelů I. stupně ZŠ výuky anglického jazyka

akreditace MŠMT číslo: 29 806 / 99-20-125


Tvořivá škola - činnostní učení

Činnosti ve čtení a psaní v 1. ročníku

akreditace MŠMT ČR č.j. 15 876 ​​/ 2006-25-362


Vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti terénní služby pro osoby s autismem

akreditace MPSV č. 2008/092 - SP č. 2008/092-0084


Praxe: 33 let ve speciálním školství

           25 let práce s dětmi s poruchou autistického spektra, s ADHD syndromem atd.